Materialvetenskap

På institutionen för materialvetenskap arbetar vi med att finna tekniska lösningar inom hållbarhet och energi och annat som förbättrar levnadsvillkor för människor.

VÅRA FORSKNINGSOMRÅDEN /AVDELNINGAR: 
Fasta tillståndets fysik, Medicinsk teknik, Mikrosystemteknik, Nanoteknologi och funktionella material, Solcellsteknik, Tillämpad materialvetenskap, Tillämpad mekanik samt Myfab - infrastruktur för renrumsbaserad forskning.

Studera materialvetenskap

Uppsala universitet har världsledande forskning inom materialvetenskap. Forskning och utbildning inom materialområdet sker förutom vid institutionen för materialvetenskap även vid andra institutioner, vilka alla är samlade vid Ångströmlaboratoriet, ett av Europas mest avancerade laboratorier för funktionella material och energi. 

Behovet att utveckla befintliga och nya material finns inom alla brancher och samhällsområden, inte minst för att lösa dagens mest utmanande energi- och miljöproblem, och utsikterna är oerhört lovande. Bli delaktig i ett av världens viktigaste och mest framåtblickande vetenskapsområden!

Dina utbildningsmöjligheter

VI tar fram material som driver tekniken framåt

Materialvetenskap och teknik är ett spännande och levande tvärvetenskapligt forskningsområde. Institutionen för materialvetenskap har innovativa forskare, toppmoderna anläggningar och mycket samverkande forskningsmiljö som kan anta tekniska och samhälleliga utmaningar både nu och i framtiden. Som till exempel vidareutveckling av solceller, utveckling av hållbar energilagring med organiskt nanomaterial, förbättring av biomaterial som kan användas i hårdvävnadsapplikationer eller som leveranssystem för läkemedel, för att nämna några. Läs mer på vår sida om forskning eller gå direkt in på våra forskningsområden/avdelningar nedan.

Vår forskning

Myfab Uppsala - forskningsinfrastruktur för renrumsbaserad forskning

Myfab är en distribuerad nationell forskningsinfrastruktur för renrumsbaserad forskning och utveckling inom mikroteknik, nanovetenskap och materialforskning. Tillsammans med Uppsala universitet, bidrar även KTH, Chalmers och Lunds universitet till denna omfattande infrastruktur, som betjänar ca 800 användare med ungefär lika många instrument. Myfab är öppet för såväl akademisk forskning som industriell utveckling.

Utnyttja Myfabs resurser

Senast uppdaterad: 2023-08-31