Lediga Doktorandtjänster

The Division for Electricity at Ångström Laboratory, Department of Engineering Sciences, Uppsala University, Sweden is looking for a Ph.D. student in the following areas

Kommande projekt, tillsättning vintern 2020

Doktorand eller posdoktor inom mätning och förbättring av småsignalstabilitet på kraftsystemet.

Avdelningen för elektricitetslära är en del av Institutionen för Elektroteknik vid Uppsala Universitet. Vid Ångströmlaboratoriet har vi en tvärvetenskaplig miljö med stor erfarenhet av branschnära samarbeten. Tillgång till kompetens och personer inom många olika forskningsområden stärker samverkan och forskningen vid fakulteten.

Vi söker dig som vill anta utmaningen att se till att elnätet kan leverera effekt från produktionsskällor till konsumtionställen alla årets timmar och dagar.  I dagsläget så utmanar förnybara källor anslutna till elnätet via omriktare stabiliteten på kraftsystemet. En aspekt gäller svängmassan och de frekvensoscillationer och rotorvinkelpendlingar som uppstår naturligt som ett svar på en skillnad mellan elproduktion och elkonsumtion. Vi arbetar för att utveckla metoder både att karaktärisera de utmaningar som den förnybara kraften ger, men även på hårdvara och systemlösningar för att åtgärda sådana saker som exempelvis lite svängmassa.

Forskningsprojekt:
Projektet syftar till att utveckla nya metoder och lösningar för att bättre kunna mäta, styra och kontrollera stabiliteten på elnätet. Projektet bidrar med kunskap för att utöka förståelsen för de fenomen som påverkar inkopplingen av förnybara källor till det befintliga elnätet, men även presentera möjliga lösningar. Projektet kommer att simulera de pendlingar som förekommer på elnäten och sedan mäta dem i en experimentrigg och ute på större kraftstationer i det Svenska elnätet. Användande av energilager med kort svarstid kan också komma att inkluderas i detta projekt beroende på den bakgrund som personen har som vi rekryterar. Genom innovativ användande av kraftelektronik för att styra omriktare och stora synkronmaskiner har vi arbetat i flera år för att förbättra driften av anläggningar, stärka elnäten och minska problem med förnybar kraft, kom och bli en del av vårat team.

Arbetsuppgifter:
Du kommer ingå i en forskargrupp bestående av 9 personer. Arbetet innefattar experiment och tester i fält då vi genomför mätningar på kraftproducerande anläggningar i drift. I kompetens med detta krävs det att passera en säkerhetsklassificering.
Huvuduppgiften för dig som doktorand inom forskningsprojektet är att utveckla mätmetoder och styrelektronik med syfte att förbättra stabiliteten av elnätet. Mätningar ingår men även simuleringar av stabilitet och drift. Beroende på din bakgrund kan vi komma att arbeta med kraftelektroniska lösningar för energilager. I huvuduppgiften ingår även deltagande av forskarutbildningskurser, såväl som medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.
Vi erbjuder ett varierande och spännande arbete som utformas av doktoranden och forskargruppen tillsammans.

Behörighet:
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

 • avlagt examen på avancerad nivå eller civilingenjörsexamen inom relevant område
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer https://regler.uu.se/

Kvalifikationskrav:

 • Kunskap om elsystemet och elektriska maskinerna
 • Erfarenhet av mätsystem och mätvärdesbehandling
 • Erfarenhet av programmering i LabView
 • Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
 • God samarbetsförmåga med övriga kollegor i forskargruppen
 • Erfarenhet av praktiskt arbete med kraftelektronik och strömstyrande
  komponenter är meriterande

Ansökningsförfarande:
Ansökan ska innehålla ett brev där du kort beskriver dig själv och dina forskningsintressen. Ansökan ska dessutom innehålla CV, kopior av examensbevis och betyg, examensarbete och övriga handlingar som du önskar åberopa. Vi vill att du lämnar uppgifter om referenspersoner och/eller bifogar rekommendationsbrev.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander.
Tillträde: Vintern/våren 2020 beroende på den rekryterades möjlighet att starta.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enl HF 5 kap § 7.
Anställningens omfattning: 100 %
Upplysningar om anställningen lämnas av
Urban Lundin, telefon 018 – 471 58 24, epost Urban.Lundin@Angstrom.uu.se


Vi söker kandidater med civilingenjörsexamen eller motsvarande med inriktning mot elektroteknik, mekanik, teknisk fysik, materialvetenskap eller liknande. Praktisk erfarenhet av experimentellt arbete, stark motivation samt god förmåga till självständigt arbete är meriterande. Industrierfarenheter är också meriterande. Vi kräver god muntlig och skriftlig färdighet i engelska och svenska.

Institutionstjänstgöring, vanligen undervisning, kommer att omfatta högst 20%. Information om forskarutbildning finns på institutionens hemsida, http://www.materialvetenskap-wp2-kopia och teknisk naturvetenskaplig fakultets hemsida http://www.teknat.uu.se.
För anställning som doktorand krävs att innehavaren är antagen eller kommer att antas till forskarutbildning. Lokala riktlinjer finns för löneinplacering.

Forskargruppen består övervägande av män. Vi välkomnar därför speciellt kvinnliga sökande.

Kontaktperson: Mats Leijon 018-4715808

Requirements

The PhD positions is for four years, extendable to a maximum of five years including departmental duties at a level of at most 20% (typically teaching). Further information: http://www.teknat.uu.se and http://www.materialvetenskap-wp2-kopia. In order to be eligible for this position, the candidate has to be admitted or in the process of being admitted as a PhD student at Uppsala university.

Useful links:

http://www.uu.se
http://www.uu.se/doktorand
http://www.materialvetenskap-wp2-kopia

Last modified: 2023-06-26