News at Materials in Medicine

Innovation ska förbättra vården vid kronisk smärta

2020-04-22

Ken Welch, professor vid institutionen för materialvetenskapm har fått finansiering från innovationsprogrammen Swelifes och Medtech4Healths gemensamma utlysning ”Samverkansprojekt för bättre hälsa” för ett forskningsprojekt om kronisk smärta.

Projektets målsättning är att förbättra vården av kronisk smärta genom att utveckla en sensor som kan lokalisera djupt sittande vävnadsanomalier som uppträder vid långvarig muskel- och skelettsmärta.

Projektledaren Ken Welch berättar att bakgrunden till projektet är kliniska och fysikaliska iakttagelser som gjorts av DoloRadix vd Mårten Prosell under 20 års kliniskt arbete inom sjukvården. Idag finns en prototyp av sensorn som utvecklats i Ken Welchs forskargrupp.

Projektet är ett samarbete mellan akademisk forskning och industri. I projektet deltar akademiska grupper från institutionen för materialvetenskap och institutionen för farmaceutisk biovetenskap vid Uppsala universitet respektive institutionen för klinisk neurovetenskap vid Karolinska institutet. Från industrisidan deltar bolagen DoloRadix och Progress Ortopedisk Medicin.

Läs mer om projektet på UU innovations webbplats