Examensarbeten

Vi välkomnar dig att kontakta oss om du är intresserad av att göra ditt examensarbete hos oss. Ibland har vi uttänkta projekförslag att ge men det finns ofta något att göra. Du kan läsa om våra forskningsområden och projekt och se vad som kan intressera dig. Hör av dig till någon av våra forskare om du är intresserad.

Syntes och karaktärisering av tunna filmer a FeS2

Utförligare beskrivning av examensarbetet finns på engelska.

Senast uppdaterad: 2021-06-23