Forskningsområden

På avdelningen för fasta tillståndets fysik arbetar vi både med grundläggande och tillämpad forskning. Forskningen är relaterad till energi och miljöfrågor såväl som biovetenskapliga tillämpningar inom våra olika forskningsområden. Företrädesvis så undersöker vi fysikaliska och kemiska egenskaper hos nanomaterial och nya material som kan användas som tunna filmer för smarta fönster, gassensorer, fotokatalytiska beläggningar, spinntronik och biomagnetiska tillämpningar eller för att skapa nya magnetiska material för grön energiteknologi.

Magnetiska material

Inom forskargruppen Magnetiska material studerar vi ett brett spektrum av magnetiska material med egenskaper som gör materialen intressanta för tillämpningar inom bioteknik, energiteknik och spinntronik. Vi kombinerar magnetiska nanopartiklar med molekylära verktyg för att utveckla enkla men ändå känsliga diagnostiska metoder som ger snabba patientsvar; vi studerar nya permanentmagnetmaterial utan innehåll av sällsynta jordartsmetaller som kan användas i förnybara energikällor och magnetokaloriska material som kan användas på ett energismart sätt i kylskåp och värmepumpar; och vi undersöker mikrovågsegenskaperna hos magnetiska filmer och mikro/nanostrukturerade magnetiska ytor med avsikt att skräddarsy materialens egenskaper för spinntroniktillämpningar. Vi har även en mer grundforskningsinriktad verksamhet där vi studerar mesokristaller uppbyggda av magnetiska nanopartiklar, frustrerade magnetiska system och starkt korrelerade elektronsystem.

Pågående forskning inom området

 • Biomagnetiska tillämpningar
 • Frustrerade magnetiska system
 • Magnetiska material för energi- och råvaruhushållning
 • Magnetiska nanopartiklar
 • Oxider av övergångsmetaller och starkt korrelerade elektroner
 • Magnetiska heterostrukturer optimerade för spinnströmassisterad kontroll av magnetiseringen och emission av terahertzstrålning

Ta del av våra publikationer

Material för energieffektivitet och miljöapplikationer

Temat för forskargruppen “Material för energieffektivitet och miljötillämpningar” är studier av funktionella material i den byggda miljön, speciellt grön nanoteknologi för hållbara byggnader.  Vi fokuserar på nästa generations funktionella oxidbeläggningar med användning i kromogena (elektrokroma och termokroma) smarta fönster, som sensorer samt i fotokatalys, belysning och andra tillämpningar. Vi studerar också nya multilager och nanostrukturerade oxider för kontroll av solenergi och synligt ljus, vilka kombinerar kromogena, fotokatalytiska och sensor egenskaper.

Vi adresserar dessa frågor genom att kombinera olika metoder som tunnfilmsdeponering, experimentella studier av elektromagnetiska och ytkemiska och elektrokemiska egenskaper hos materialen, samt formulering av beräkningsmodeller.

Pågående forskning inom området
 

 • Ytbeläggningar för smarta fönster
 • Optiska material för energitillämpningar
 • Halvedarsensorer for inomhusmiljö och hälsa
 • Fotokatalytiska och självrengörande material
 • Elektrokemi och elektronstruktur

Ta del av våra publikationer

Senast uppdaterad: 2022-05-18