Våra forskningsgrupper

På avdelningen för fasta tillståndets fysik arbetar vi både med grundläggande och tillämpad forskning. Forskningen är relaterad till energi och miljöfrågor såväl som biovetenskapliga tillämpningar inom våra olika forskningsområden. Företrädesvis så undersöker vi fysikaliska och kemiska egenskaper hos nanomaterial och nya material som kan användas för elektrokatalys, som tunna filmer för smarta fönster, gassensorer, fotokatalytiska beläggningar, solceller, spinntronik och biomagnetiska tillämpningar eller för att skapa nya magnetiska material för grön energiteknologi.

Senast uppdaterad: 2023-09-19