Gunnar Niklasson forskargrupp

Ljusspridning av laserljus från en strukturerad yta

Vår forskning bedrivs huvudsakligen inom två områden:

Kromogena ytbeläggningar för smarta fönster. Detta innefattar material och ytbeläggningar vilkas optiska egenskaper kan varieras med en pålagd elektrisk spänning (elektrokroma), bestrålning med UV-ljus (fotokroma) och med temperaturen (termokroma). Tillämpningar finns bl.a. i energieffektiva smarta fönster, vilkas transmission kan varieras beroende på önskad solinstrålning, temperatur och komfortkrav.

Optiska material för energitillämpningar. Fokus ligger på bestämning av optiska egenskaper hos olika typer av material. Vi bestämmer optiska konstanter ur transmittans och reflektansmätningar för ytbeläggningar och homogena material. Pigmenterade material uppvisar ofta stark ljusspridning och i sådana fall bestämmer vi absorptions- och spridningskoefficienter.