Kontakt

Avdelningsföreståndare: Peter Svedlindh och Lars Österlund

Avdelningsekonom: Evika Rima Bruciene 

Postadress
Ångströmlaboratoriet, Fasta tillståndets fysik, Uppsala Universitet,
P.O. Box 35, SE-751 03 UPPSALA

Leveransadress
Ångströmlaboratoriet, Fasta tillståndets fysik
Regementsvägen 1, SE-752 37 UPPSALA

Besöksaddress: Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1, Uppsala

Fax: +46 (0)18-471 32 70

Medarbetare

Länkarna nedan leder till universitetets personalkatalog.

Senast uppdaterad: 2023-09-06