Magnetiska material

Inom forskargruppen Magnetiska material studerar vi ett brett spektrum av magnetiska material med egenskaper som gör materialen intressanta för tillämpningar inom bioteknik, energiteknik och spinntronik. Vi kombinerar magnetiska nanopartiklar med molekylära verktyg för att utveckla enkla men ändå känsliga diagnostiska metoder som ger snabba patientsvar; vi studerar nya permanentmagnetmaterial utan innehåll av sällsynta jordartsmetaller som kan användas i förnybara energikällor och magnetokaloriska material som kan användas på ett energismart sätt i kylskåp och värmepumpar; och vi undersöker mikrovågsegenskaperna hos magnetiska filmer och mikro/nanostrukturerade magnetiska ytor med avsikt att skräddarsy materialens egenskaper för spinntroniktillämpningar. Vi har även en mer grundforskningsinriktad verksamhet där vi studerar mesokristaller uppbyggda av magnetiska nanopartiklar, frustrerade magnetiska system och starkt korrelerade elektronsystem.

Pågående forskning inom området

  • Biomagnetiska tillämpningar
  • Frustrerade magnetiska system
  • Magnetiska material för energi- och råvaruhushållning
  • Magnetiska nanopartiklar
  • Oxider av övergångsmetaller och starkt korrelerade elektroner
  • Magnetiska heterostrukturer optimerade för spinnströmassisterad kontroll av magnetiseringen och emission av terahertzstrålning

Ta del av våra publikationer

Senast uppdaterad: 2022-05-18