Material för energieffektivitet och miljöapplikationer

Temat för forskargruppen “Material för energieffektivitet och miljötillämpningar” är studier av funktionella material i den byggda miljön, speciellt grön nanoteknologi för hållbara byggnader.  Vi fokuserar på nästa generations funktionella oxidbeläggningar med användning i kromogena (elektrokroma och termokroma) smarta fönster, som sensorer samt i fotokatalys, belysning och andra tillämpningar. Vi studerar också nya multilager och nanostrukturerade oxider för kontroll av solenergi och synligt ljus, vilka kombinerar kromogena, fotokatalytiska och sensor egenskaper.

Vi adresserar dessa frågor genom att kombinera olika metoder som tunnfilmsdeponering, experimentella studier av elektromagnetiska och ytkemiska och elektrokemiska egenskaper hos materialen, samt formulering av beräkningsmodeller.

Pågående forskning inom området
 

  • Ytbeläggningar för smarta fönster
  • Optiska material för energitillämpningar
  • Halvedarsensorer for inomhusmiljö och hälsa
  • Fotokatalytiska och självrengörande material
  • Elektrokemi och elektronstruktur

Ta del av våra publikationer