Grundutbildning

Nedan visas de kurser som ges av avdelningen.

Energiflöden och material i den byggda miljön
Kod: 1TM117
Period: 1
Kontakt: Ilknur Bayrak Pehlivan och Lars Österlund

Fasta Tillståndets Fysik I - 5hp
Kod: 1TE300
Period: 2
Kontakt: Tomas Edvinsson

Fasta Tillståndets Fysik II - 5hp
Kod: 1TG310
Period: 3
Kontakt: Roland Mathieu

Funktionella material I - 5hp
Kod: 1TE021
Period: 3
Kontakt: Klas Gunnarsson

Funktionella material II - 5hp
Kod: 1TE023
Period: 4
Kontakt: Lars Österlund

Funktionella material III - 5hp
Kod: 1TE069
Period: 1
Kontakt: Roland Mathieu

Modern Fysik - 5hp
Kod: 1TE078
Period: 2
Kontakt: Klas Gunnarsson

Presentationsteknik - 5hp
Kod: 1TE625
Period: 1-2
Kontakt: Klas Gunnarsson och Mattias Strömberg

Ytbeläggningar för energitillämpningar - 10hp
Kod: 1TE073
Period: 2
Kontakt: Lars Österlund

Forskningspraktik i materialvetenskap - 5hp
Kod: 1TE703
Kontakt: Klas Gunnarsson