Forskning vid institutionen för materialvetenskap

Materialvetenskap och teknik är ett spännande och levande tvärvetenskapligt forskningsområde. Institutionen för materialvetenskap har innovativa forskare, toppmoderna anläggningar och mycket samverkande forskningsmiljö som kan anta tekniska och samhälleliga utmaningar både nu och i framtiden. Som till exempel vidareutveckling av solceller, utveckling av hållbar energilagring med organiskt nanomaterial, förbättring av biomaterial som kan användas i hårdvävnadsapplikationer eller som leveranssystem för läkemedel, för att nämna några. Läs mer på våra avdelningssidor.

Våra avdelningar

Centrumbildningar och andra nätverk

Engagemang i en centrumbildning är ett bra alternativ för företag som vill arbeta mer långsiktigt med forskning. Här är det möjligt att föreslå och driva forskningsprojekt som kräver mer fokuserade satsningar. Att engagera sig i en centrumbildning leder till både långsiktig kunskapsuppbyggnad inom ett relevant ämnesområde och ett väl utbyggt kontaktnät.

Institutionen för materialvetenskap deltar i följande centrumbildningar, plattformar och nätverk som inbjuder till samverkan utanför akademin: 

ÅNGSTRÖM MATERIALS ACADEMY, ÅMA 

En ingång till Uppsala universitets samlade materialforskning och ett nav för målinriktat forsknings- och utvecklingssamarbete

INITIATIVET FÖR ADDITIV TILLVERKNING VID ÅNGSTRÖMLABORATORIET (AM@Å)

Initiativet för additiv tillverkning vid Ångströmlaboratoriet (AM@Å) förenar de olika forskningsinsatserna och utbildningen kopplad till additiv tillverkning vid teknisk-naturvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet

MEDTECH SCIENCE & INNOVATION CENTRE

Medtech Science & Innovation center är ett samarbete mellan Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset. Samarbetspartners i centret är vetenskapsområdena för teknik och naturvetenskap respektive medicin och farmaci vid Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset.

Centrum för fotonvetenskap vid Uppsala universitet

Centrum för fotonvetenskap vid Uppsala universitet är ett multidiciplinärt centrum som syftar till att främja fotonvetenskapen vid UU och ge råd till fakulteten i frågor som rör detta område på lokal, nationell och internationell nivå.

Centrum för förnybar energiomvandling (CFE)

Uppsala universitet, Vinnova och Statkraft finansierar Centrum för förnybar energiomvandling. Centrumet fokuserar på lösningar för förnybar energiomvandling, exempelvis inom vågkraft, undervattensströmkraft, vindkraft och energiomvandlingssystem i bilar.

CENTRUM FÖR NATURKATASTROFSLÄRA (CNDS)

Institutionen för för teknikvetenskaper spelar en av huvudrollerna i den strategiska forskningssatsningen Centrum för naturkatastroflära. CNDS är ett samarbete mellan Uppsala universitet, Karlstads universitet och Försvarshögskolan och studerar olika aspekter av vad som händer då naturen och det mänskliga samhället kommer i konflikt med varandra

Centrum för neutronspridning vid Uppsala universitet

Centret främjar samarbete i utvecklingen och användningen av neutronspridning över ett brett spektrum av vetenskapliga områden.

KIC InnoEnergy

KIC InnoEnergy är en bred europeisk satsning för att utveckla de entreprenörer och företag som bygger framtidens hållbara Europa. Detta gör vi genom master och doktorandutbildningar, stöd till nya företag samt i innovationsprojekt där akademi och industri gemensamt utvecklar produkter och tjänster inom hållbar energi. I Sverige är KIC InnoEnergy ett partnerskap mellan Uppsala universitet, KTH, ABB och Vattenfall. Vår uppgift är att utveckla teknik och tjänster för smarta elnät och elektrisk energilagring genom att få fram nytänkande personer och företag som driver utvecklingen.

STandUP for Energy

STandUP for Energy samlar ledande forskargrupper inom fyra universitet för att finna lösningar på några av dagens mest angelägna energiproblem – de globala utmaningarna med klimatförändring och övergång till hållbar energiförsörjning. För att den storskaliga användningen av el från förnybara energikällor ska öka måste nya och existerande teknologier utvecklas utifrån ett helhetsperspektiv på energisystem. Fokus ligger på samhällsnyttiga och hållbara lösningar som enkelt kan överföras till industrin, med en trygg och hållbar energiförsörjning som mål.

UPPSALA BERZELII TECHNOLOGY CENTER FOR NEURODIAGNOSTICS

Målet för centrumet är att utveckla diagnostik och att forska om Alzheimers sjukdom och kronisk smärta. Centumet spänner över ämnesområden som teknikvetenskap, kemi, medicin och farmaci. Centrumet finansieras av Vetenskapsrådet och Vinnova och är ett samarbete mellan universitetet, Akademiska sjukhuset och näringslivet.

Senast uppdaterad: 2023-11-21