Centrumbildningar och andra nätverk

Uppsala Berzelii Technology Center for Neurodiagnostics

Målet för centrumet är att utveckla diagnostik och att forska om Alzheimers sjukdom och kronisk smärta. Centumet spänner över ämnesområden som teknikvetenskap, kemi, medicin och farmaci. Centrumet finansieras av Vetenskapsrådet och Vinnova och är ett samarbete mellan universitetet, Akademiska sjukhuset och näringslivet.

Centrum för naturkatastrofslära (CNDS)

Institutionen för för teknikvetenskaper spelar en av huvudrollerna i den strategiska forskningssatsningen Centrum för naturkatastroflära. CNDS är ett samarbete mellan Uppsala universitet, Karlstads universitet och Försvarshögskolan och studerar olika aspekter av vad som händer då naturen och det mänskliga samhället kommer i konflikt med varandra

Ångström Space Technology Centre (ÅSTC)

ÅSTC fokuserar på rymdtillämpningar av teknikvetenskap. Forskningen syftar bland annat till att minska uppsändningskostnaderna för rymdfarkoster genom extrem miniatyrisering. Centrumet studerar bland annat hur olika mikrosystem kan samverka med varandra och med andra system och hur de påverkas av rymdens extrema förhållanden. Rymdstyrelsen och Vinnova finansierar centrumet.

Centrum för förnybar energiomvandling (CFE)

Uppsala universitet, Vinnova och Statkraft finansierar Centrum för förnybar energiomvandling. Centrumet fokuserar på lösningar för förnybar energiomvandling, exempelvis inom vågkraft, undervattensströmkraft, vindkraft och energiomvandlingssystem i bilar.

KIC InnoEnergy

KIC InnoEnergy är en bred europeisk satsning för att utveckla de entreprenörer och företag som bygger framtidens hållbara Europa. Detta gör vi genom master och doktorandutbildningar, stöd till nya företag samt i innovationsprojekt där akademi och industri gemensamt utvecklar produkter och tjänster inom hållbar energi. I Sverige är KIC InnoEnergy ett partnerskap mellan Uppsala universitet, KTH, ABB och Vattenfall. Vår uppgift är att utveckla teknik och tjänster för smarta elnät och elektrisk energilagring genom att få fram nytänkande personer och företag som driver utvecklingen.

STandUP for Energy

STandUP for Energy samlar ledande forskargrupper inom fyra universitet för att finna lösningar på några av dagens mest angelägna energiproblem – de globala utmaningarna med klimatförändring och övergång till hållbar energiförsörjning. För att den storskaliga användningen av el från förnybara energikällor ska öka måste nya och existerande teknologier utvecklas utifrån ett helhetsperspektiv på energisystem. Fokus ligger på samhällsnyttiga och hållbara lösningar som enkelt kan överföras till industrin, med en trygg och hållbar energiförsörjning som mål.

Additive Manufacturing for the Life Sciences

Ett kompetenscenter som samlar mer än 20 partners inom akademin, industrin och den offentliga sektorn för att stödja kompetens och forskningsutveckling inom life science. Centret finansieras av akademi, industri och VINNOVA i lika delar, med en total budget på ca. 100 MSEK och kommer att löpa i 5 år i första hand, mellan 2020-2024, och engagera experter inom akademi, industri och offentlig sektor med en passion för 3D-utskrift.

Senast uppdaterad: 2023-06-26