Tunnfilmssolceller

Solceller är ett förnybart sätt att producera el direkt ur solljuset, utan att någonting slits eller förbrukas. Vi forskar på nya typer av solceller som är extremt bra på att absorbera solljus och därför kan göras mycket tunna. Vårt långsiktiga mål är att utforska och utmana den teoretiska gränsen för verkningsgrad för solceller, som är runt 30 %. För närvarande har våra bästa solceller cirka 20 % verkningsgrad från solljus till elektrisk effekt. Välkommen till hemsidan som handlar om tunnfilmssolceller! 

Senast uppdaterad: 2023-06-26