Tunnfilmsforskning

Forskning om tunna filmer täcker ett stort område inkluderande syntes och karaktärisering och multifunktionella tunna filmer, design och tillverkning av komponenterbaserade på tunna filmer med unika egenskaper.

Senast uppdaterad: 2023-06-26