Utbildning

Vill du lära dig mer om solceller? Här finns några relevanta kurser på grund- och avancerad nivå samt på forskarutbildningsnivå som du kan vara intresserad av. Observera att det kan finnas förkunskapskrav, till exempel kan det vara bra att ha läst en kurs i fasta tillståndets fysik.

Kurser på grund- och avancerad nivå

Kod Kurs Poäng Kontakt
1TG312 Teknik för förnybar energi 5 hp Marika Edoff
1TE028 Solenergi - teknik och system 10 hp Charlotte Platzer-Björkman
1TE678 Solenergitekniker för elgenerering 5 hp Charlotte Platzer-Björkman
1TE016 Tunnfilmsteknik I 5 hp Tobias Törndahl & Tomas Kubart
1TE741 Tunnfilmsteknik II 5 hp Tomas Kubart & Tobias Törndahl
1TE724 Avancerad solcellsdesign 5 hp Charlotte Platzer-Björkman

Forskarutbildningskurser

Kurs Poäng Kontakt
Solar Cell Technology 5 hp Tobias Törndahl
Thin Film Technology 10 hp Hans-Olov Blom & Tomas Kubart

Senast uppdaterad: 2023-06-26