Välkommen till Customized Microfluidics

Vi driver pilotfaciliteten Customized Microfluidics grundat av SciLifeLab. Vår målsättning är att förbättra svensk life science forskning genom att assistera med design och tillverkning av mikrofluidala system speciellt anpassade till dina specifika forskningsbehov. Vi guidar dig även i djungeln av kommersiellt tillgängliga mikrofluidikplattformar, om ni är ute efter ett enklare system. Vårt stöd och råd är gratis för svenska forskare, och användarna av pilotanläggningar betalar tillgång till renrum samt användning av utrustning och material som krävs för mikroframställning.

Se vår hemsida för inspiration till vad vi kan hjälpa just dig med och tveka inte att kontakta oss för att boka ett möte och diskutera vad vi kan göra för dig. Vi ser fram emot att höra från dig!

Vår Service

Målsättning för vår pilotfacilitet är att förbättra svensk life science forskning genom att assistera inom design och tillverkning av mikrofluidala system speciellt anpassade till dina specifika forskningsbehov.

För att åstadkomma detta erbjuder vi stöd vi inom flera områden:

 • Identifiera vilka behov er forskning har
 • förslag på kommersiellt tillgängliga lösningar
 • designidéer för mikrofluidikplattformen
 • råd kring behov av extern utrustning
 • tillverkning av mikrofluidala komponenter
 • funktionalitetstester före leverans

Utrustning

 • UV-litografi med bl.a. SU-8
 • PDMS gjutning och bondning
 • Kretskortsfräs
 • Vinylplotter och plastlaminat
 • Nanoimprintlitografi
 • Elektronstrålelitografi
 • Deponering av tunna filmer
 • Våt- och torretsning av kisel och glas
 • Anodisk bonding och fusionsbonding av kisel och glas

Tillämpningar

Det finns en stor mängd tillämpningar för mikrofluidik inom livsvetenskaper. Ni kan finna inspiration i specialiserade vetenskapliga tidskrifter som t.ex. Lab on a Chip, Sensors and Actuators B, Micro and Nano Fluidics men även i många bredare vetenskapliga tidskrifter. Faciliteten har de mesta som behövs för att göra vad som har publicerats. Vi har särskild erfarenhet att arbeta inom tillämpningar som:

 • Droppbaserad mikrofluidik
 • Cellodling i mikrofluidala system
 • Sortering, koncentrering och mixning av celler och molekyler
 • Mikrofluidala bioassays
 • Mikrofluidik med aktiv hantering av ventiler, dispensrar, filter och pumpar

FAQS

Vem är välkommen?

Vår målsättning är att stödja forskargrupper vid alla svenska universitet och högskolor och nationella små och medelstora företag som gynnas av att introducera mikrofluidiklösningar i sin forskning och R&D.

Vilka är kostnaderna?

Vårt stöd och råd är gratis för svenska forskare, och användarna av pilotanläggningar betalar tillgång till renrum samt användning av utrustning och material som krävs för mikroframställning.

Hur prioriterar faciliteten projekt?

Vetenskaplig kvalitet är alltid vår prioritet när vi väljer mellan projekt.

Hur lång tid tar det tills mitt chip är klart?

Det beror på komplexiteten hos mikrosystemets design och tillverkning. Det är vår ambition att den första prototypen ska levereras inom 1-2 månader, men i vissa fall kan det ta längre tid.

Hur hanterar faciliteten IPR?

Redan vid det första mötet diskuterar vi de IPR-frågor som berör projektet och om ni föredrar skriver vi ett sekretessavtal.

RÅDGIVANDE STYRELSE

 • Prof. Thomas Laurell, Lunds Universitet
 • Prof. Åsa Emmer, KTH
 • Prof. Fredrik Höök, Chalmers
 • Prof. Kerstin Ramser, Luleå Tekniska Universitet 
 • Prof. Johan Elf, Uppsala Universitet