Kurser

I våra kurser får du lära dig vilka effekter som uppstår vid miniatyrisering och hur mikro och nanoteknik kan användas inom teknik och naturvetenskap. Vi ger kurser både på grundutbildningsnivå och på forskarnivå och tar emot examensarbetare. Avdelningen för mikrosystemteknik har även kursansvar för ett par andra kurser.

Kurser i mikro och nanoteknik på grundutbildningsnivå

Övriga utbildningar på grundutbildningsnivå

  • Introduktion till materialvetenskap (1TE610)
  • Maskinelement (1TE608)
  • Tillverkningsteknik (1TE631)

Forskningsutbildningskurser