Mikrosystemteknik populärvetenskaplig presentation

Mikrosystemteknik handlar om att utveckla och studera mikro- och millimeterstora komponenter och system. Ämnet har sina rötter i mikroelektroniken och spänner över områden som mekanik, optik, elektromagnetism och flödesmekanik.

Komponenter som är byggda med mikrosystemteknik får funktioner och prestanda som knappast kan nås med konventionell teknik och komponenterna finns i produkter som används inom nästan alla sektorer i samhället. Vanliga exempel är miniatyriserade sensorer, resonant vibrerande strukturer för tidtagning och radiofrekvensfiltrering, strukturer och aktiva komponenter för hantering av mikroskopiska flöden som används i kemisk och medicinsk analys och i bläckstråleskrivare, samt mikrooptiska element som används i projektorer och för energieffektiv dataöverföring. Mindre vanliga men väldigt viktiga komponenter används i maskiner för att tillverka bildskärmar och elektronik, men även vid DNA-analys av biologiskt material.

Mikrosystemprogrammet har forskargrupper som ur ett materialvetenskapligt och behovsorienterat perspektiv arbetar med att utveckla små sensorer, motorer, ventiler, pumpar, reaktorer och analyssystem. Vi samarbetar aktivt med ett stort utbud av företag och har bidragit till skapandet av nya företag, både små och sådana som växt till flera hundra anställda.