Nanoteknologi och funktionella material

Avdelningen för Nanoteknologi och funktionella material tillhör Institutionen för teknikvetenskaper och leds sedan bildandet år 2004 av Prof. Maria Strömme.