Framtidens hållbara energiförsörjning

En av de största utmaningarna för mänskligheten är att tillgodose dagens och framtidens ökande energibehov, utan negativ klimatpåverkan och utarmning av jordens naturresurser. Vid institutionen bedrivs därför omfattande forskning om förnybar energigenerering. Här är ett exempel på hur vi genom ny teknik bäst kan ta till vara på den förnybara energin från solen.

Solenergi

Solen är en nästan oändlig energikälla som varje dag, år ut och år in bestrålar jorden med mängder av energi. Tänk om vi bara kunde ta tillvara på en bråkdel av det så skulle vi kunna förse hela jordens behov av energiförsörjning. Med solceller kan solens energi omvandlas till elektrisk energi. Vid institutionen bedriver vi forskning om hur vi kan framställa effektiva och billiga solceller med hjälp av tunnfilmsteknik.               

Utbildning

Tycker du att det här är intressant och vill lära dig mer? Läs mer om våra utbildningar.