Populärvetenskaplig presentation

Avdelningen för tillämpad mekanik bildades i december 2010. Det tidigare namnet var Avdelningen för hållfasthetslära. Sedan dess har avdelningen vuxit, och vår forskning och undervisning har utvidgats till nya områden inom tillämpad mekanik, speciellt strukturmekanik i byggtillämpningar. 
Tillämpad mekanik är ett brett område som inbegriper strukturer, solider och fluider. Vårt arbete fokuserar närmast på material- och strukturmekanik. Vi ger kurser inom konstruktionsteknik, hållfasthetslära, finita element-metoden och kontinuummekanik på grundläggande och avancerad nivå.