Utbildning

Vi undervisar inom högskoleingenjörsprogrammen i byggteknik och maskinteknik, liksom i mekanikkurser i civilingenjörsprogrammen. Mer information kan får på studentportalen.

Doktorandkurser

Vi ger regelbundet doktorandkurser i t.ex. kontinuummekanik och finit element-modellering. Kontakta enskilda lärare för mer information om kurstillfälle och -innehåll.