Disputation: Functionalized Graphene as superlattice and gas sensor

  • Datum:
  • Plats: Ångströmlaboratoriet Å4004 samt på Zoom (se länk nedan)
  • Doktorand: Tianbo Duan
  • Kontaktperson: Tianbo Duan
  • Disputation

Tianbo Duan försvarar sin avhandling "Functionalized Graphene as superlattice and gas sensor".