Disputation: New and old materials for permanent magnets based on earth aboundant elements

  • Datum: –13.00
  • Plats: Ångströmlaboratoriet Polhemssalen
  • Doktorand: Daniel Hedlund
  • Arrangör: Institutionen för Materialvetenskap
  • Kontaktperson: Daniel Hedlund
  • Disputation

Daniel Hedlund försvarar sin avhandling "New and old materials for permanent magnets based on earth aboundant elements".

Länk till avhandlingen i universitetets publikationsdatabas DiVA dyker upp på institutionens sida över kommande disputationer senast tre veckor innan disputationen.