Avdelningen för medicinsk teknik

Mer information på engelska 

Om oss

Avdelningen för medicinsk teknik är en del av institutionen för materialvetenskap och fokuserar på grundläggande mekanismer för utveckling och utvärdering av nya material i interaktion med biologiska system.

Avdelningen består av två forskargrupper:


Uppdrag: Vårt uppdrag är att främja en dynamisk undervisnings- och forskningsmiljö som är internationellt erkänd för sin excellens när det gäller att koppla in grundforskning med klinisk tillämpning.

Nyheter

Senast uppdaterad: 2023-09-01