Avancerade farkostkoncept

Ibland kräver tillämpningen mycket sammansatta system där mikroteknik av olika slag ska integreras och samverka med konventionell teknik. Några exempel på ÅSTCs forskning i detta område är små satelliter, så kallade rovrar och en undervattensfarkost. Några exempel.

Last modified: 2021-05-17