Mikrosystemteknik

Avdelningen för mikrosystemteknik (MST) är en del av Institutionen för materialvetenskap. Vi forskar och undervisar om miniatyriserade komponenter och system. Ämnet är en tvärvetenskaplig förlängning av mikroelektroniken och spänner över områden som mekanik, optik, elektromagnetism och flödesmekanik. Läs mer om vad mikrosystemteknik är och vad det kan användas till.

Se våra pågående forskningsprojekt

Bilder från avdelningen

Senast uppdaterad: 2022-05-17