Vår forskning

Avdelningens forskargrupper arbetar ur ett materialvetenskapligt och behovsorienterat perspektiv med att utveckla små sensorer, motorer, ventiler, pumpar, reaktorer och analyssystem. Vi samarbetar aktivt med ett stort utbud av företag och har bidragit till skapandet av nya företag, både små och sådana som växt till flera hundra anställda.

Klicka på länkarna nedan och läs om våra nuvarande forskningsområden och projekt.
 

Senast uppdaterad: 2022-04-01