En 3Dskrivare för nästa generations superkondensatorer

Projektet innefattar såväl utveckling av en ny typ av provbord med nanometerkontroll över cm-stora volymer som en ny typ av skrivhuvud. Provbordet baseras på en helt ny lagringsteknik som förbättrar rakhet och planhet en tiopotens jämfört med de bästa kommersiella borden. Skrivenheten är förberedd för elektriskt fältaktiverad skrivteknik.

För att kunna utvärdera ett idealt elektrodmaterial för en superkondensator kommer additiv tillverkning (AM) med nanometerupplösning att användas och projektet innefattar såväl utveckling av en ny typ av provbord med nanometerkontroll över cm-stora volymer som en ny typ av skrivhuvud. Provbordet baseras på en helt ny lagringsteknik som förbättrar rakhet och planhet en tiopotens jämfört med de bästa kommersiella borden. Skrivenheten är förberedd för elektroskrivning som medger utskrift av keramiska och metalliska nanopartiklar eller sub-mikrometerbreda droppar/strängar av polymerer med hastigheter upp till cm/s.

Finansiärer

Carl Tryggers Stiftelse

Tidsperiod

2020-02-24 till 2022-12-31

Projektledare

Stefan Johansson, UU

Senast uppdaterad: 2022-04-04