MIKROSYSTEM FÖR RYMDEN OCH VÅR PLANET

Till och med i riktigt stora sammanhang, som vår planet, inklusive dess oceaner och det som döljs under jordskorpan, samt rymden, är mikrosystemtekniken till stor nytta. Oftast efterfrågas upplösningen och snabbheten hos mikrosensorer. Ibland gör man undersökningar genom trånga borrhål och eftersträvar litenhet i sig. Och ibland är det helt enkelt bara mycket billigare att använda mikroteknik, särskilt när man ska skjuta upp instrument eller farkoster i rymden.

Avdelningen är världsberömd för sin forskning och utveckling i detta fält genom sitt forskningscentrum, ÅSTC. Till exempel har magnetfältssensorer baserade på mikro- och nanoteknik utvecklats och skickats upp från den internationella rymdstationen ISS. Nu forskar centrat på en liten men hyperkänslig spektrometer för att detektera tex koldioxid på Mars och på keramiska mikrokomponenter för mätningar i aggressiva miljöer och för attitydkontroll av mikro- och nanosatelliter.

Senast uppdaterad: 2022-03-04