Stefan Johanssons forskargrupp

Gruppfoto taget i november 2021. Alla gruppmedlemmar var inte med. Fotograf: Johan Wahlgren

Senast uppdaterad: 2022-03-16