Vad är mikrosystemteknik?

Mikrosystemteknik handlar om att utveckla och studera mikro- och millimeterstora komponenter och system. Ämnet har sina rötter i mikroelektroniken och spänner över områden som mekanik, optik, elektromagnetism och flödesmekanik.

Med hjälp av mikrosystemteknik kan man uppnå funktioner och prestanda som knappast kan nås med konventionell teknik. Det kan ge lösningar på många av samhällets behov och även bidra till ett bättre liv med nya möjligheter. Komponenter byggda med mikrosystemteknik finns i produkter som används inom nästan alla sektorer i samhället. De vanligaste användningarna finns i våra bilar och i prylar som smarta telefoner och klockor. Genom Internet kan små sensorer och aktuatorer (används för att styra en mekanism eller mekaniskt system) trådlöst koppla samman människor och maskiner för ett transparent, motståndskraftigt och hållbart samhälle. Mindre vanliga men väldigt viktiga komponenter används i maskiner för att tillverka bildskärmar och elektronik, men även vid DNA-analys och medicinsk diagnostik.

Se vilken forskning som pågår på vår avdelning.

Researchers working looking in to microscope in clean room.
Senast uppdaterad: 2022-03-16