Samverka med oss!

Att samverkan med det omgivande samhället är ett av våra viktigaste uppdrag och av stor betydelse för vår framgång.

På institutionens samverkanssida kan du se hur du kan samverka med oss. 

Välkommen att kontakta oss.

Våra avknoppningsföretag

Våra forskare kommersialiserar framgångsrikt sina forskningsidéer vilket gett upphov till följande spin-off-företag:

AAC Clyde Spacetidigare ÅAC Microtec AB, erbjuder hårdvara och komponenter för kubsatelliter

Adamantis AB: nanostrukturer av diamant för olika applikationer som skapas med hjälp av unika tekniker

Fourth State Systems AB: nyligen startat, utvecklar miniatyriserad analysplattform för icke invasive mätning av gas i blod för nyfödda

Gradientech AB: utvecklar nästa generation av ultrasnabb testing av antibiotikaresistens

JonDeTech AB: erbjuder världens tunnaste IR-sensor, genom att erbjuda vertikala termostaplar tillverkade med nanoteknologi

Nanospace AB: Numera en del av GOM Space – erbjuder komponentlösningar för kubsatelliter, ssk attitydkontroll

Piezomotor AB: erbjuder små stegmotorer baserade på piezoelektriska ben som flyttar en rotor eller linjär platta.

Radi Medical Technology AB (uppköpta av St. Jude Medical 2008): verksamma kring kardiovaskulär medicinsk utrustning

Rolling Optics AB: erbjuder engagerande och attraktiva 3D-säkerhetsetiketter för att skydda ett varumärke och kunder, och samtidigt skapa maximal hyllpåverkan.

Senast uppdaterad: 2022-03-31