Elektronik i extrema miljöer, 5 hp (1TE784)

Kursen fördjupar sig i den inverkan extrema omgivningar har på modern teknik i allmänhet och elektronik i synnerhet. Extremt syftar här på miljöer där parametrar som tryck, temperatur, kemisk korrosivitet och elektromagnetiska störningar kraftigt överstiger gränsen för vad vanlig teknik förväntas hantera. Exempel hämtas från rymden, polarregionerna och människokroppen, med tyngdpunkt på den förstnämnda. Kursen innehåller också en introduktion till rymdteknik och rymdväder med fokus på strålning och sätt att motverka dess skadliga inverkan.

Läs mer i kursplanen

Senast uppdaterad: 2022-03-31