Mikro- och nanoteknik II, 5 hp (1TE018)

Halvledartekniken har revolutionerat elektronikindustrin och idag kostar det mindre att tillverka en kiselbaserad transistor än att trycka en bokstav i en bok. Inom kemi och biokemi har mikro- och nanotekniken bidragit till att nya analysmetoder tagits fram och att gamla metoder förfinats. Mikrostrukturerade chip gör det t ex möjligt att från ytterst små prov utföra DNA-analyser. Ofta används polymera material för att få ner kostnaderna. I kursen blandas teori med laborativt arbete och tyngdpunkten ligger på:

  • Halvledarteknik
  • Kemiska sensorer
  • Mikrofluidik 

Undrar du över något är det bara att Kontakta Kursansvarig.

Läs mer i kursplanen

Senast uppdaterad: 2022-03-31