Projektkurs i mikro/nanoteknik, 10 hp (1TE072)

Både i industrin och på universtet bedrivs forskning oftast i form projekt där alla i gruppen bidrar med sin kompetens. I denna kurs får du chansen att i en projektgrupp, utveckla, designa, låta tillverka och utvärdera en egen komponent. Det finns möjlighet att fördjupa dig i de områden som intresserar dig och passar din profil och du får tillämpa kunskaper från tidigare kurser i utbildningen. I kursen kommer du själv ta fram de konstruktions och tillverkningsunderlag som behövs för att tillverka komponenten som du ska utveckla. Komponenten ska sedan utvärderas och de experimentella resultaten jämförs med specifikationer och simuleringar som tagits fram under designfasen. Förkunskapskraven är att du ska ha gått mikro- och nanoteknik I. Undervisningen sker främst i form av projektmöten och seminarier.

Läs mer i kursplanen

Senast uppdaterad: 2022-03-31