Myfab Uppsala

Myfab är en distribuerad nationell forskningsinfrastruktur för renrumsbaserad forskning och utveckling inom mikroteknik, nanovetenskap och materialforskning. Tillsammans med Uppsala universitet, bidrar även KTH, Chalmers och Lunds universitet till denna omfattande infrastruktur, som betjänar ca 800 användare med ungefär lika många instrument. Myfab är öppet för såväl akademisk forskning som industriell utveckling.

Myfab Uppsala är i högsta grad en multidisciplinär miljö, som samlar tvärvetenskaplig verksamhet inom olika områden som grundläggande materialvetenskap, tunnfilmsteknik, hållbar energigenerering, elektronik, mikrosystem, nanoteknik och bioteknik.

För mer information om Myfab, besök gärna vår gemensamma hemsida (allmän information, avgifter, etc.) eller vårt egenutvecklade labstyrningssystem, Myfab LIMS (utrustningslistor, ansökan om användartillträde, etc.).

Senast uppdaterad: 2023-06-26