Besöksinformation

Besöksadress:

Mikrostrukturlaboratoriet (MSL)

Hus 1, Plan1

Lägerhyddsvägen 1

752 37 Uppsala

Hitta till MSL (Ångström laboratoriet): KartaCampus

Senast uppdaterad: 2023-06-26