Myfab Uppsala

Oavsett om du vill skapa nya material eller komponenter, eller ska analysera vad du redan har gjort, är Myfab Uppsala rätt plats för en egen renrumsyta, tillgång till den avancerade utrustning du behöver eller de uppdragstjänster du efterfrågar.

Mer information på engelska

Om Myfab Uppsala

Myfab Uppsala är en forskningsinfrastruktur för renrumsbaserad forskning och utveckling inom mikroteknik, nanovetenskap och materialforskning. ​Det är en i högsta grad multidisciplinär miljö, som samlar tvärvetenskaplig verksamhet inom olika områden som grundläggande materialvetenskap, tunnfilmsteknik, hållbar energigenerering, elektronik, mikrosystem, nanoteknik och bioteknik.

Myfab Uppsala erbjuder det största akademiska renrummet i Sverige med 2000 m² labyta. Beroende på verksamhetens inriktning och krav uppfyller olika delar av labbet en renrumsklassning mellan 100 000 (ISO 8) och 100 (ISO 5). 

Forskningsutrustning och labverksamhet är indelad i tre enheter med ett antal discipliner i varje; Materialanalys (elektronmikroskopi och FIB, kemisk analys samt metrologi och ytkarakterisering), Materialsyntes (högtemperaturprocessning, tunnfilmsdeponering och backend-processning) och Mikro- / Nanostrukturering (litografi, våtkemisk processning och torretsning).

Myfab Uppsala är en del av Myfab, en nationell forskningsinfrastruktur för mikro- och nanotillverkning där även KTH, Chalmers och Lunds universitet bidrar till en omfattande infrastruktur. 

Myfab är öppet för såväl akademisk forskning som industriell utveckling.

Mer information på engelska

Senast uppdaterad: 2021-09-09