Nyttjandeformer

Myfab Uppsala är en forskningsinfrastruktur som är öppen för akademisk forskning och industriell FoU. Det finns huvudsakligen tre sätt att utnyttja laboratoriets resurser och valet bör styras av individuella behov och erfarenheter:

Uppdragstjänst – Erfaren laboratoriepersonal utför ditt arbete och levererar resultatet. Detta alternativ begränsas av personalkapacitet och måste inskränkas till väl avgränsade projekt. All verksamhet som är lämplig i labbet kan tillhandahållas, men TEM-analys, SEM-analys och komponenttillverkning för mikrofluidik är för närvarande de mest väletablerade tjänsterna.

Användartillträde – Du eller din egen personal utför arbetet, efter introduktion och instrumentutbildning av laboratoriepersonalen. Denna gör-det-själv-modell är den primära modus operandi för alla Myfab-noder. Laboratoriepersonal finns tillgänglig för tekniskt stöd och användarstöd, d v s för att underhålla infrastrukturen och bistå användarna.

Upplåtelse av Renrumslokal – En anpassad yta i renrummet avsätts exklusivt för din verksamhet. Beroende på tillgång kan viss inredning (bänkar, skåp, dragskåp) tillhandahållas, men i allmänhet gäller att ytan utrustas av hyresgästen (efter godkännande av labledningen). Tillgängligt utrymme kan inte garanteras vid varje given tidpunkt.

Senast uppdaterad: 2023-06-26