Användartillträde

Den laborativa verksamheten hos Myfab drivs till allra största delen av enskilda forskare eller ingenjörer i forskargrupper och företag, som med olika former av stöd från Myfabs personal driver sina egna projekt. Innan en ny användargrupp kan introduceras i labbet måste en forskningsledare / projektledare kontakta Myfab Uppsala för att etablera gruppen i den administrativa strukturen. Externa grupper (företag) måste också teckna ett användaravtal med Myfab Uppsala.

Senast uppdaterad: 2023-06-26