Materialanalys (allmänt)

Förutom elektronmikroskopi (som presenteras separat), tillhandahålls även annan materialanalys vid Myfab Uppsala, exempelvis inom kemisk analys och ytkarakterisering. En uttömmande utredning kräver också i många fall att flera analysmetoder kombineras. Möjligheten att erbjuda en komplett uppdragstjänst för dessa behov måste utvärderas i varje enskilt fall.

Kontakt:   Fredric Ericson
                 fredric.ericson@angstrom.uu.se
                 070 425 0467