Tillverkning av Mikrofluidiksystem

Denna tjänst tillhandahålls i samarbete med pilotfaciliteten Customized Microfluidics inom SciLifeLab, men Myfabs erbjudande är öppet för alla.      Mikrofluidfik har en stor potential inom många områden och om du behöver ett specialanpassat system kan vi svara för design, tillverkning och testning. Ofta förekommande material är kisel, glas, PDMS och SU-8.

Kontakt:   Milena Moreira
                 milena.moreira@angstrom.uu.se
                 076 935 1432