Processtjänster (allmänt)

En processtjänst begränsas normalt till ett eller ett fåtal processteg och kan typiskt inkludera rengöring, ugnsprocessning och tunnfilmstillväxt / -deponering. Tillgängliga processer och material kan sökas i Myfab LIMS eller, ofta enklare, genom en diskussion med labpersonal.

Kontakt:   Tomas Kubart
                 tomas.kubart@angstrom.uu.se
                 018 471 7257