Svepelektronmikroskopi (SEM)

Ett flertal SEM-utrustningar, med EDS och andra tillbehör, finns tillgängliga hos Myfab Uppsala. Tillsammans utgör de laboratoriets mest bokade instrument, vilket visar att behovet av mikroskopering är stort. För att möta denna efterfrågan, även från externa intressenter, erbjuds SEM-analys som en uppdragstjänst. Kapaciteten är dock begränsad, vilket kan påverka ledtider och begränsa projektets omfattning.

Kontakt:   Victoria Sternhagen
                 victoria.sternhagen@angstrom.uu.se
                 070 425 0491