Transmissionselektronmikroskopi (TEM)

Två TEM-instrument, med ett antal tillbehör, finns tillgängliga vid Myfab Uppsala. Dessa avancerade utrustningar har stor potential för materialvetenskaplig forskning, men för bästa möjliga resultat krävs en erfaren och skicklig operatör. Denna tjänst bör därför vara lika intressant för aktiva labanvändare som för externa kunder.

Kontakt:   Lars Riekehr
                lars.riekehr@angstrom.uu.se
                 018 471 7245