Renrum

Myfab är en renrumsbaserad infrastruktur och Myfab Uppsala erbjuder det största akademiska renrummet i Sverige. Beroende på verksamhetens inriktning och krav uppfyller olika delar av labbet en renrumsklassning mellan 100 000 (ISO 8) och 100 (ISO 5). Temperatur och luftfuktighet är aktivt kontrollerade inom givna gränser och en tredjedel av ytan vilar på en separat och vibrationsdämpad grund (uppfyller BBN-klass E). Mediaförsörjningen inbegriper egenproducerat avjoniserat vatten, distribution av vanligt förekommande gaser, kemispecifika system för avlopp och frånluftsventilation, etc., och alla installationer uppfyller högt ställda kvalitetskrav. Personsäkerheten hålls på hög nivå med avancerade sensor- och larmsystem, nödhjälpmedel och evakueringsvägar.

Senast uppdaterad: 2023-06-26