Oscarspriset till Ocean Cheung

2020-10-15

Årets Oscarpris tilldelas bland annat Ocean Cheung vid institutionen för materialvetenskap

Varje år delar Uppsala universitet ut Oscarspriset till yngre forskare vid Uppsala universitet, som "genom vetenskaplig skrift gjort sig mest välförtjänt och inger de bästa förhoppningar om fortsatt vetenskaplig författarverksamhet vid universitetet". Priset utgörs av avkastningen av Oscar II:s jubelfestdonation från 1877 och kan delas mellan två lika förtjänta forskare.

Mottagarna utses av universitetets styrelse, konsistoriet, på förslag av en kommitté bestående av fakultetsdekanerna. I år delas priset ut till psykologen Marcus Lindskog och materialvetaren Ocean Cheung.

Läs mer om pristagarna.

Aktuellt

Senast uppdaterad: 2022-06-15