"The Paper Battery Project" med på IVA:s 100-lista

2020-03-02

The Paper Battery Project. Projektet där förpackningsföretaget Billerud Korsnäs tillsammans med våra forskare utvecklar ett pappersbatteri finns med på årets 100-lista från Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA). Årets utvalda forskningsprojekt fokuserar på tekniska och ekonomiska vetenskaper som kan bidra till ett hållbart näringsliv.

The Paper Battery Project. Biobaserade batterielektroder producerade på en pappersmaskin

Genom att utveckla en teknik för belagd nano-alg-cellulosa till att fungera med vanliga pappersfibrer möjliggörs tillverkning av ett biobaserat batteri från skogen med rikligt tillgängliga råvaror och produktion på snabba effektiva pappersmaskiner. Elektroderna kan användas inom ett stort antal elektrokemiska konfigurationer, bland annat storskalig energilagring och smarta förpackningar.

Medverkande: Petter Tammela, gästforskare, Lars Sandberg, gästforskare, Shoko Yamada, BillerudKorsnäs (Maria Strömme, professor vid Uppsala universitet).

Läs mer om projektet på Billerud Korsnäs web.

Aktuellt

Senast uppdaterad: 2022-06-15